Convenis i subvencions / Retribució dels directius beneficiaris de subvencions

La retribució de les persones que formen part dels òrgans de direcció o administració de les persones jurídiques que rebin subvencions i ajuts públics superiors a 10.000 euros. Aquestes entitats o societats han de declarar i comunicar a l’Ajuntament tals retribucions, a efectes de fer-les públiques.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/3.3.7.Retribucio-directius-beneficiaris-subvencions

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Publicar directament a la fitxa de l’indicador la relació de les persones jurídiques que han rebut de l’Ajuntament subvencions i ajuts públics superiors als 10.000 euros, especificant l’Entitat o Persona Jurídica, el projecte subvencionat i el seu import, i els càrrecs directius i les seves retribucions percebudes per a tals projectes.

 

4. D'on trec la informació

Dels expedients de seguiment de la concessió de subvencions i ajuts. 

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Castelldefels

Publica una taula on es recullen les dades de les declaracions que realitzen les entitats beneficiàries de subvencions de més de 10.000 € . En tots els casos publicats, les entitats han acreditat que les persones dels seus òrgans directius no perceben retribucions econòmiques.

https://seu-e.cat/ca/web/castelldefels/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/convenis-i-subvencions/retribucio-dels-directius-beneficiaris-de-subvencions