Acció de govern i partits polítics / Tauler d’edictes i anuncis

El tauler d'edictes i anuncis de l'Ajuntament, que és on es troben els actes, acords i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, han de ser preceptivament publicats.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.1.4.Tauler-edictes-i-anuncis

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica. 

 

3. Com millorar la informació

  • Publicar directament a la fitxa de l’indicador un cercador de documents, amb filtres que permetin diferenciar per tipus de documents, matèries, o altres.
  • El mòdul de Tauler d’anuncis de l’AOC, compleix molt bé els criteris de bona pràctica, amb una visualització clara i de fàcil comprensió, i un cercador amb filtres diferenciats per :
  • Cercador per paraules clau
  • Tipus de document
  • Matèries
  • Procedència
  • Publicar un text informatiu per orientar la ciutadania en la seva cerca.

Cal adoptar prèviament les mesures que corresponguin per garantir el compliment de les normes sobre protecció de dades personals. S’hi ha de poder cercar i consultar qualsevol document que tingui vigent el seu període d’exposició pública. En cas de disposar de tauler d’edictes electrònic, es mostrarà l’enllaç a aquest canal.

 

4. D'on trec la informació

Tauler d’Edictes que es troba a la Seu Electrònica.

 

5. Bones pràctiques

 

 

6. Material de suport

Pendent