Acció de govern i partits polítics / Resolucions administratives i judicials rellevants

Les resolucions administratives i judicials rellevants i en les quals l’ajuntament formi part, així com les resolucions judicials definitives que afectin a les persones obligades al compliment de la llei de transparència de Catalunya LTAIPBG

 

NOTA:  Contingut de l’art. 10.1 h de la llei LTAIPBG: Les resolucions administratives i judicials que puguin tenir rellevància pública, per raó de l’exercici de les funcions i responsabilitats que els atribueix.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.1.8.Resolucions-administratives-i-judicials-rellevants

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

 

 • Publicar una Taula amb la relació de les resolucions , i els seus continguts principals
  • Data
  • Òrgan jurídic
  • Assumpte,  o acte objecte de recurs
  • Resultat favorable o contrari a l’ajuntament, i efectes
  • Enllaç al document o resum del text.
 • Publicar directament a la fitxa de l’indicador un cercador de documents, amb filtres que permetin diferenciar per tipus de documents, matèries, o altres.

 

NOTA D’ACLARIMENT:

En cas de dubte per a la interpretació del contingut d’aquest ítem, es recomana la lectura de la Fitxa que consta a l’enllaç anterior de l’apartat (La Xarxa recomana), per tal de determinar l’existència de rellevància pública i/o jurídica en les resolucions administratives i judicials, i les resolucions judicials definitives que afectin les persones obligades al compliment de la llei de transparència, que hagin de ser objecte de publicació en aquest indicador.

 

4. D'on trec la informació

Propi ens.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Terrassa

Publica una taula amb la relació de resolucions judicials que afecten l’Ajuntament, amb un enllaç al document o sentència corresponent.

https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/resolucions-judicials

 

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Publica una relació extractada de les sentències i altres resolucions recaigudes en procediments judicials en que és part l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

https://www.seu-e.cat/ca/web/espluguesdellobregat/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/resolucions-administratives-judicials-i-rellevants

 

Ajuntament de Viladecavalls 

Publica una taula amb la relació de resolucions judicials que afecten l’Ajuntament, amb un enllaç al document o sentència corresponent. 

https://www.seu-e.cat/ca/web/viladecavalls/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/resolucions-administratives-judicials-i-rellevants

1