Acció de govern i partits polítics / Opinions i propostes dels grups municipals

La publicació de les opinions i propostes fetes pels representants dels grups polítics i càrrecs electes no adscrits.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.1.11.Opinions-i-propostes-dels-grups-politics-municipals

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Crear un espai específic sota el nom de grups polítics o tribuna d’electes. L’espai inclourà el logotip de cada grup polític, les dades de contacte, els regidors i regidores que pertanyen a cada grup, les xarxes socials i altres elements informatius i de contrast polític de caire local o comarcal. Aquest apartat s’haurà d’actualitzar cada vegada que hi hagi un canvi en les persones que exerceixen aquests càrrecs.
  • Disposar d’un espai actiu i actualitzat amb opinió de tots els grups polítics i càrrecs electes no adscrits sobre temes d’interès local.
  • Publicar les propostes, notícies, opinions, articles, dels grups polítics en relació al municipi, tant si están al govern com a l’oposició.
  • Enllaçar o publicar directament les columnas d’opinió que s'editin a la revista o butlletí municipal i també als espais de tertulies o noticies amb la participació de representants dels grups polítics a la ràdio o televisió local, si és el cas.

 

4. D'on trec la informació

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. (TRLMRLC), article 170

Consell municipal de Comunicació de la institució. Estatuts.

Punt 4 del decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública: “els mitjans de comunicació local de titularitat pública han d’inserir espais d’opinió dels càrrecs electes, dels grups polítics...

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

A l'ajuntament/organització política municipal del Menú trobem la tribuna d'electes municipals amb articles d'opinió dels portaveus dels grups municipals

https://www.esplugues.cat/ajuntament/govern-municipal/tribuna-delectes-municipals

 

Ajuntament de La Llagosta 

Recull entrevistes dels portaveus dels grups municipals a Ràdio la Llagosta, articles d'opinió mensual de tots el grups municipals i mocions presentades al ple municipal pels grups polítics.

https://www.seu-e.cat/ca/web/lallagosta/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-grups-politics/opinions-i-propostes-dels-grups-municipals