Acció de govern i partits polítics / Actes administratius amb incidència al domini públic i als serveis públics

Els actes administratius, les declaracions responsables i les comunicacions prèvies que puguin tenir incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics, i aquells altres en què ho aconsellin raons d’interès públic especial, tal com estableix l’article 10.1 f de la Llei de Transparència (LTAIPBG).

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.1.6.Actes-administratius-incidencia-domini-public

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Publicar  una taula on consti la relació de totes les concessions administratives que afecten al domini públic, amb la data, l’objecte de la concessió i la descripció , i s’enllaci amb la resolució d’adjudicació, junt amb tots els actes administratius sobre la matèria.
  • Publicar la informació en dades obertes que permetin la reutilització. 
  • Carregar la informació en mapes que permetin la visualització de forma clara de les zones afectades per els actes administratius. 

 

4. D'on trec la informació

De les resolucions i acords adoptats per l’ens locals que afectin al domini públic i als serveis públics.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Manresa

Publica la informació en dades obertes que permeten la seva reutilització: 

http://opendata.manresa.cat/nl/dataset/manresa/resource/ab822d91-fff7-441f-bd5c-8fff5646d133?view_id=8371a986-dfad-4cf5-940a-5dc711d12aba

 

Ajuntament de Matadepera

Publica la informació de forma estructurada, descarregable i que permet la seva reutilització: 

https://seu-e.cat/ca/web/matadepera/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/actes-administratius-amb-incidencia-al-domini-public-i-als-serveis-publics