Tràmits / Catàleg de dades i documents interoperables

La relació de dades i documents de persones físiques o jurídiques que ja té disponibles el propi ajuntament, o estan en poder d’altres administracions i que l'Ajuntament està autoritzat a consultar per mitjans electrònics, en l'execució de les seves competències, de manera que els ciutadans interessats en els procediments administratius corresponents no els hagin d'aportar.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/5.1.9.Cataleg-dades-documents-interoperables

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Oferir la relació de dades i documents disponibles en altres administracions que té autoritzats a consultar l'Ajuntament, per mitjans telemàtics en l'execució de les seves, i que no han de ser aportats per la ciutadania.
  • Oferir la relació estructurada per temàtiques, per facilitar la seva localització, i també un text informatiu de suport a la ciutadania.
  • Enllaçar en aquest mateix indicador amb l’indicador corresponent al 5.3.8.Catàleg de tràmits i procediments, per facilitar la seva eventual cerca ciutadana.

 

4. D'on trec la informació

  • De la Seu electrònica municipal, on preceptivament ha d’estar publicat aquest catàleg de documents interoperables.
  • Dels serveis d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament, on habitualment es disposa del Catàleg de dades i documents interoperables.

 

5. Bones pràctiques

 

Ajuntament de Mataró

Publica el catàleg de dades i documents interoperables, amb un text explicatiu que facilita la comprensió ciutadana, i on detalla el nom del document, l’organisme cedent de les dades, la finalitat i els principals tràmits al qual corresponen.

Relaciona a la mateixa pàgina el Catàleg de tràmits i la Carpeta ciutadana, per facilitar la navegació entre elles.

https://seu.mataro.cat/opencms/opencms/system/modules/sede/contents/pages/cataleginterop

 

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Publica el catàleg de dades i documents interoperables, amb un text explicatiu que facilita la comprensió ciutadana.

Relaciona a la mateixa pàgina el Catàleg de tràmits i la Carpeta ciutadana, per facilitar la navegació entre elles.

https://sede.esplugues.cat/portal/literal.do?opc_id=10161&pes_cod=-3&ent_id=1&idioma=2