Tràmits / Gestió tributària

La publicació de tota la informació relativa a la gestió tributària i de recaptació. 

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/5.1.2.Gestio-tributaria

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtic.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Informar de les dades de l’organisme encarregat i el departament concret: el nom, l’adreça física i electrònica, els telèfons i els horaris.
  • Informar de la normativa reguladora i també altre informació especifica dels diferents impostos locals, taxes i preus públics.
  • Informar de tots els impostos, taxes, preus públics i contribucions especials així com el seu calendari i formes de realitzar el pagament
  • Enllaçar al portal o apartat web del servei de gestió tributària del municipi o, en tot cas, si és la diputació o un ens supramunicipal el que se’n carrega de la gestió, enllaçar a aquest organisme en l’apartat corresponent a la gestió tributària.

 

4. D'on trec la informació

No deriva de cap precepte de la Llei de Transparència però la conveniència de la seva publicació està relacionada amb l’obligació de ser transparents en la gestió dels recursos públics. Es tracta de fer pública la informació relativa a la gestió tributària, per tal que la ciutadania en pugui avaluar la gestió econòmica, comptable, pressupostària de la institució i al mateix temps conèixer els tràmits i els terminis.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Informació a l’espai de tributs de tres conceptes: la relació de tots els diferents impostos, el calendari i lloc on fer-ne el pagament

https://www.esplugues.cat/esplugues/ambits/temes/tributs/gestio-tributaria

 

Ajuntament de Girona

Espai propi dins de tributs, sota el nom de gestió tributària i recaptació on s’informa de l’àrea que gestiona aquest àmbit amb les dades de contacte, notícies relacionades amb la informació econòmica, el calendari del contribuent i altres aspectes a recomanem com el pressupost, les ordenances fiscals...

https://web.girona.cat/tributs