Article 'La protecció de dades en el Decret 8/2021, del Reglament sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública (part II)'

Avui us volem fer arribar la segona part de l’article La protecció de dades en el Decret 8/2021, del Reglament sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública publicat per Carles San José Amat, consultor i formador al sector públic en matèries de transparència, protecció de dades i procediment administratiu en general.

En la primera part, l’autor va iniciar l’anàlisi de les novetats més destacables del Decret 8/2021, que desenvolupa la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG), des de la perspectiva de l’impacte en la protecció de dades personals.

En aquell primer apunt se centrà en les qüestions relatives a la transparència o la publicitat activa, i deixà per a més endavant l’afectació de la protecció de dades en la regulació del dret d’accés a la informació pública, punt que tracta en aquesta segona part.

Aquesta publicació la trobareu a l’espai temàtic de la Gestió de la informació: transparència i protecció de dades de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC).

Us convidem a llegir, detingudament, l’article de Carles San José i a tenir paciència per a poder gaudir de la tercera part, amb la qual tancarà aquesta sèrie.

Trobareu la publicació a l’enllaç.

Si esteu interessats a rellegir la primera part: https://governobert.diba.cat/node/781