Recursos de transparència i accés a la informació pública publicats per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC)

Si voleu aprofitar l’estiu per autoformar-vos en temes de Transparència i accés a la informació pública us proposem donar una ullada, o més d’una, als recursos d’aprenentatge que posa a la vostra disposició l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) al seu espai de Formació oberta. En aquest espai hi trobareu els continguts de consulta dels cursos que es duen a terme a l’Aula Virtual de l’EAPC.

En aquest cas, us recomanem, per una banda, el recurs Transparència i accés a la informació, actualitzat a març de 2021. Aquesta autoformació us serà de gran utilitat al personal tècnic superior que intervingueu en la gestió de la informació pública, des d'un vessant organitzatiu, de tramitació d'expedients, de gestió d'arxius o d'assessorament jurídic. Carles San José −consultor i formador al sector públic en matèries de transparència, protecció de dades i procediment administratiu en general− és l’autor d’aquests materials.

Per altra banda, el recurs Línies bàsiques sobre transparència i accés a la informació pública, també actualitzat a març de 2021 i amb materials elaborats per Santi Farré Tous −cap de l’Assessoria Jurídica de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)− i Carles San José.

Continguts dels cursos: