Articles

Inaugurem la Sala de ponents

En aquest nou espai hi trobareu mensualment articles elaborats per experts en els diferents àmbits de la comunitat, i experiències i bones pràctiques explicades pels seus protagonistes.

Sala de ponents

En aquest espai trobareu articles elaborats per experts en els diferents àmbits de la comunitat i experiències i bones pràctiques explicades pels seus protagonistes. 


De la transparència al govern obert
Mar Lobato Díaz
Tècnica de Govern Obert de l'Ajuntament de Rubí. Periodista. 

No ens inventem causes d’inadmissió

Avui us fem arribar un article del Blog de Transparencia y Gobierno Abierto de Miguel Ángel Blanes: Las “inventadas” causas para inadmitir solicitudes de

Eines de processament i visualització de dades (datos.gob.es)

Avui us presentem l’informe “Eines de processament i visualització de dades” que trobareu dins la col·lecció “Informes i estudis”, al portal web datos.gob.es.

Informe "Tecnologies emergents i dades obertes: Analítica predictiva" (Alejandro Alija)

Les dades són un element fonamental de les tecnologies que estan destinades a canviar el nostre món: intel·ligència artificial, big data, l’anomenat “Internet de les coses”, etc. Totes elles necessiten de dades, com a matèria primera per a poder fer anàlisis que ens permetin comprendre millor el nostre entorn social i econòmic.

Nous ítems i més automatitzacions, principals novetats del portal de transparència (Consorci AOC)

El Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) va anunciar que a partir del 14 de juliol s’incorporaven diferents millores funcionals i correctius a l’entorn dels portal de transparència i el portal de dades obertes que l’AOC ofereix en col·laboració amb la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.

A continuació us fem cinc cèntims del que recull a la seva pàgina web:

Nous ítems disponibles:

Miquel Salvador i Serna publica ‘Inteligencia artificial y gobernanza de datos en las administraciones públicas: reflexiones y evidencias para su desarrollo’

Us presentem una publicació de Miquel Salvador Serna, que com bé assenyala al seu pròleg, tracta el desenvolupament i la integració de la Intel·ligència Artificial (IA) a nivell transversal en les organitzacions del sector públic:

Jurisprudència sobre el dret d’accés a la informació pública

La Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) posa a la vostra disposició la publicació de l’inf