Urbanisme / Plans territorials d'urbanisme

La publicació dels plans territorials que afectin al municipi i la institució: pla territorial general, pla territorial parcial, pla director territorial, plans territorials sectorials.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.3.4.Plans-territorials-urbanisme

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica amb redirecció.

Aquest ítem manual s’ha automatitzat mitjançant redirecció a la informació que publica la Generalitat de Catalunya (Plans Territorials. Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori).

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Facilitar la informació de tots els plans territorials vigents amb introduccions explicatives en cada cas.

 

4. D'on trec la informació

A la web del Departament de la Generalitat competent en matèria de planificació territorial i urbanisme.

 

5. Bones pràctiques