Normativa

En aquest apartat trobareu el marc normatiu i tècnic relacionat amb la reutilització de dades del sector públic i l'ús del les dades, així com informació de l'estratègia europea. 

 

Estratègia europea de la dada

L' estratègia europea de dades té com a objectiu crear un mercat únic de dades que garanteixi la competitivitat global i la sobirania de les dades d'Europa. En aquest apartat trobareu la informació referent a la normativa europea.

 Directiva UE 2019/1024 del Parlament Europeu i del consell de 20 de juny de 2019 relativa a les dades obertes i la reutilització de la informació del sector públic. 

Directiva europea que regula la reutilizació de documents i dades conservades per organismes del sector públic i empreses públiques i de les dades finançades públicament. 

 

Reglament UE 2022/868 del Parlament Europeu i del consell de 30 de maig de 2022 relatiu a la govenrança europea de dades i pel que es modifica el Reglament UE 2018/1724

Reglament europeu que regula entre d'altres aspectes, les condicions per a la reutilització, dins de la Unió, per determinades categories de dades que es troben en poder de les administracions així com la supervisió per a la intermediació de dades a nivell europeu. Es crea també el marc per a la creació d'un comitè europeu d'innovació en matèria de dade.s 

 

Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. 

La llei de reutilització de dades del sector públic dona marc jurídic a l'apertura de dades. Recentment ha estat modificada per la trasposició de la directiva Europea 2019/1024. 

 

 

Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Reutilització de Recursos d'Informació. 

La norma tècnica d'Interoperabilitat de Reutilizació de recursos d'informació regula les condicions de selecció, identificació, descripció, format, condicions d'ús i posada a disposició dels documents i recursos d'informació elaborats o custodiats per l'administració d'acord amb el que estableix la Llei 37/2007, de 16 de novembre.

 

Norma Tècnica de relació de models de dades 

La norma tècnica de Relació de models de dades té per objecte definir els condicions per a publicar models de dades que tinguin el caràcter de comuns en l'administració i aquells que es refereixin a matèries subjectes a intercanvi amb d'altres administracions. 

Normes per a un correcte govern de la dada (datos.gob)

Recull d'informació sobre les normes tècniques a considerar a l'hora de desenvolupar un govern de la dada efectiva. 

   [Infografia]

Estàndards per a l'economia de la dada (Asociación Española de Normalización (UNE))

La normalització de govern de la dada es basa en els principis de governança, gestió, qualitat, seguretat i privacitat de dades. En aquest document podeu trobar els estandars vinculats al govern de la dada.

 

 

1
Etiquetes:
#dadesobertes
1
Temes:
Dades obertes
1
Categories:
Normativa