Gestió econòmica / Indicadors de gestió econòmica

Els indicadors que legalment ha d’elaborar l’Ajuntament, o altres que voluntàriament vulgui elaborar i publicar, i que permeten conèixer la seva situació econòmico-financera i pressupostària.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/4.2.4.Indicadors-gestio-economica

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica amb dades obertes.

Es mostra, per defecte, el mòdul d’indicadors econòmics que s’ha generat a partir de dades obertes de fonts supramunicipals. Aquest mòdul, i per tant l'automatització de l’ítem, només és possible per a ajuntaments.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Oferir la visió dels principals indicadors de la gestió econòmica de la manera més directa possible, amb formats de taula que presentin de manera visible i directa el resultat.
  • Utilitzar formats gràfics de fàcil visualització i comprensió ciutadana.
  • Publicar els resultats comparant amb altres ajuntaments, o amb les mitjanes comarcals o de Catalunya, i també en formats de DADES OBERTES.
  •  

4. D'on trec la informació

Dels expedients que elabora la Intervenció o els Serveis Econòmics municipals sobre les dades econòmico-financeres i els seus indicadors.

 

5. Bones pràctiques

 

 

6. Material de suport

Consulteu com podeu activar el modul de gestió econòmica del Portal AOC.