Debat Municipalista: 'Les mesures antifrau en els fons europeus. Els plans d'integritat' (organitzat per l'Associació Catalana de Municipis)

dimecres
10
09:30h
Novembre 2021
Data de finalització: dimecres, 10/11/2021 - 13:00

L'Associació Catalana de Municipis (ACM) organitza la Jornada sobre 'Les mesures antifrau en els fons europeus. Els plans d'integritat'.

  El passat 29 de setembre el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, va publicar, per una banda, l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, la qual configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i, per altra banda, l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment de l'acompliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del PRTR. Entre altres qüestions, les Ordres regulen l’aprovació de “Plans de mesures antifrau” per part de les entitats perceptores de Fons Europeus.

Aquesta jornada té com a objectiu explicar el marc normatiu que regula la creació d’aquests plans de mesures antifrau en els ens locals de Catalunya i quines són les implicacions que té per als ens locals a l'hora de presentar un projecte finançant pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Alhora, s'hi compartiran experiències sobre l’elaboració de Plans de mesures d’antifrau, altrament coneguts com a Plans d’Integritat Pública, que puguin servir de referent per aquelles entitats que tinguin previst participar en projectes europeus.

També es posarà a disposició dels assistents informació relativa al projecte “Plans d’integritat a l’administració local” en què col·laboren la FTBG, l’Oficina Antifrau de Catalunya i El Consorci AOC per facilitar una metodologia als ens locals per implementar plans de mesures antifrau en les seves institucions.

També s’explicarà els serveis que l’Associació Catalana de Municipis oferirà als ens locals des de l’Oficina de Fons Europeus per tal d’abordar les mesures antifrau que s’exigeix per als projectes Next Generation.

 • Dia: Dimecres 10 de novembre de 2021

 • Hora: de 9.30 a 13 h.

 • Lloc: ACM, c/València 231, planta 5 (presencial pels ponents i telemàtic pels assistents).

La jornada es retransmetrà per zoom.

Informació completa i enllaç a les inscripcions al web de l'ACM:

https://www.acm.cat/formacio/cursos/debat-municipalista-mesures-antifrau-en-fons-europeus-els-plans-integritat

Programa

9:30 h. - Inauguració

 • Il·lm. Sr. Lluís Soler, president de l’ACM i alcalde de Deltebre

10:00 h. - Els fons Next Generation en els ens locals

Quin impacte tindran els fons Next Generation als ens locals? Com els ens locals podran accedir en aquest finançament? Quines són les obligacions que han de tenir en compte els ens locals alhora de sol·licitar un projecte europeu?

 • Sra. Mariona Sanz, directora general de Fons Europeus

10:45 h. - La lluita contra la corrupció des de la perspectiva de prevenció. Els plans anticorrupció en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). A què ens obliga l’ordre i eines d’anàlisi i gestió del risc

Aproximació a la lluita contra la corrupció des de la perspectiva de prevenció. Explicació de les obligacions que estableix l’Ordre 1030/2021, de 29 de setembre, en relació amb la creació i implementació de Plans de mesures antifrau i mesures anticorrupció. Aportació d’una eina d’anàlisi i gestió del risc.

 • Sr. Òscar Roca Safont, director de Prevenció de l’Oficina Antifrau de Catalunya
 • Sra. Rosa M. Pérez Pablo, cap de l’Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de l’Oficina Antifrau de Catalunya
 • Sr. Jordi Tres Viladomat, cap de l’Àrea de Formació de l’Oficina Antifrau de Catalunya

11.30 h. - Adaptació dels Plans d’integritat local en els projectes Next Generation

S’exposaran quines propostes metodològiques hi han a l’abast dels ens locals per complir amb les exigències de l’Ordre 1030/2021, de 29 de setembre, sobre les mesures antifrau en els fons Next Generation, així com els serveis d’assessorament que s’oferiran des de l’Oficina de Fons Europeus de l’ACM.

 • Sr. Lluís Corominas Diaz, cap de l’Àrea de Continguts i Director de la Fundació Transparència i Bon Govern (FTBGL)
 • Sra. Emma Rué Cabré, consultora gerent a Daleph
   

12.15 h. - Bones pràctiques locals en gestió de mesures d’integritat i antifrau

Ponència en què els ajuntaments de Terrassa i Mollet del Vallès comparteixen l’experiència, bones pràctiques i dificultats en l’elaboració dels seus sistemes d’integritat, aportant dues visions diferenciades d’una mateixa realitat fruit dels seus models de gestió corresponents. 

 • Sra. Ona Martínez Viñas, regidora de Infància i Adolescència, Joventut, Adultesa i famílies, Qualitat Democràtica, Transparència i Qualitat, Tecnologia, Plans i Projectes, Ciutadania i Convivència, Memòria Històrica i Drets Humans de l’Ajuntament de Terrassa
 • Sra. Begoña Ballvé Jerez, interventora accidental i Responsable de l’Oficina de compliment normatiu de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
   

13:00 h. - Fi de la jornada