Participació

Setmana del Govern Obert

La setmana del 17 al 21 de maig va tenir lloc l'Open Gov Week o Setmana del Govern Obert. Podeu accedir als materials de bona part de les iniciatives que es van dur a terme.

La comunitat de Govern Obert busca ens locals voluntaris per millorar la transparència

El Síndic de Greuges reconeix en les seves conclusions, en referència a la transparència activa, que la mida i la capacitat de les administracions és un element determinant en el compliment de les obligacions de publicitat. Des de Diputació de Barcelona s’impulsen accions per a que ens locals de menor dimensió posin en marxa bones pràctiques de publicació d’informació en el portal de transparència.

dimecres
02
09:00h
Juny 2021

Curs online i gratuït La participació ciutadana al ple municipal (impulsat per la Diputació de Girona)

La Diputació de Girona organitza el curs La participació ciutadana al ple municipal, impartit per Tatiana Mansilla, que té per objectiu conèixer i reflexionar sobre la participació de la ciutadania i els entitats locals als plens municipals.

En aquest curs es tractaran els fonaments legals, es compartiran experiències municipals (on ho tenen regulat i com ho fan) i com regular la participació de la ciutadania als plens municipals. 

Es tracta d'una formació gratuïta. 

Consulta ciutadana per a definir el Pla d'acció OGP Catalunya: Àgora de Govern Obert

El passat mes d’octubre de 2020 Catalunya es va incorporar a l’Open Government Partnership (OGP), l’Aliança Mundial de Governs Oberts que engloba més de 200 territoris dels cinc continents amb l’objectiu d’assegurar compromisos concrets per promoure el govern obert, empoderar la ciutadania, lluitar contra la corrupció i enfortir la governança amb la incorporació de noves tecnologies.

Setmana del Govern Obert - 17 al 21 de maig

La setmana del 17 al 21 de maig tindrà lloc l'Open Gov Week o Setmana del Govern Obert.