Article ‘Llei orgànica 7/2021, de transposició de la Directiva 680/2016: transparència i dret d’informació’

Avui us volem fer arribar l’article Llei orgànica 7/2021, de transposició de la Directiva 680/2016: transparència i dret d’informació publicat per Joana Marí Cardona, Delegada de protecció de dades i responsable de projectes estratègics de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Aquesta publicació que trobareu a l’espai temàtic de la Gestió de la informació: transparència i protecció de dades de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ofereix un anàlisi sobre la transposició de la Directiva 680/2016 al nostre ordenament jurídic mitjançant la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades amb fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d’execució de sancions penals.

Joana Marí ens introdueix el tema fent referència a l’objectiu que té La Llei orgànica 7/2021: “establir les normes relatives a la protecció de les persones respecte del tractament de les seves dades personals en el context policial i judicial penal. En concret, la norma es refereix a les víctimes, testimonis, sospitosos de delictes o tercers involucrats en una infracció penal.”

Tot seguit fa referència a alguna de les particularitats regulades pel què fa al principi de transparència i del dret d’informació.

Després d’analitzar-ne part del seu articulat ens destaca que en relació amb el dret d’informació, aquest s'ha d'exercir de conformitat amb les normes processals penals quan les dades personals figurin en una resolució judicial, o en un registre, en diligències o en expedients tramitats en el curs d'investigacions i processos penals.

Us convidem a llegir, detingudament, l’article de Joana Marí Cardona!

Trobareu la publicació a l’enllaç.