Model de procés de gestió de la transparència

Incorporar la transparència com a part de l'ADN de les organitzacions implica, entre d'altres accions, identificar i implantar un procés de gestió de la transparència en l'organització. 

Es poden plantejar models centralitzats o descentralitzats tant per a l'elaboració de la documentació com la publicació en el portal de transparència. Cada model té avantatges i inconvenients i s'han de valorar tenint en compte, també, la complexitat/dimensió de l'organització. 

En tot cas, decidir un model és important per poder identificar les persones implicades, ajustar els instruments que s'utilitzaran per la gestió de la transparència activa, i plantejar la capacitació del personal. 

 

 

Model centralitzat de publicació en el portal de transparènciaModel descentralitzat de publicació en el portal de transparència
+ Hi ha responsabilitats clares de la publicació en el portal, que controla les actualitzacions i els formats.+ La transparència no es visualitza com un tema d'un àmbit/departament en concret, sino que es visualitza com una corresponsabilitat de tots els àmbits.
+ Hi ha una homogeneïtat en l'estil de publicació (llenguatge clar, concís) en el portal. + Si es capacita als tècnics que realitzen tasques de publicació en el portal de transparència, la transparència arrela en l'ADN de l'organització.