Sessió en línia i gratuïta de presentació de la nova versió de l’'Ordenança tipus de transparència i administració digital' (impulsada per Localret)

dimarts
15
10:00h
Juny 2021

El Consorci Localret organitza una sessió telemàtica de presentació de la nova versió de l’Ordenança tipus de transparència i administració digital.

En aquesta sessió s’analitzaran les novetats normatives i les modificacions introduïdes en el text de l’ordenança que han suposat l’entrada en vigor del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública i, especialment, del Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

Presentarà la sessió el Sr. Andreu Francisco, director general del Consorci Localret.

Hi intervindran el Sr. Agustí Cerrillo, catedràtic de Dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya; la Sra. Olga Díaz, cap de l’Àrea jurídica del Consorci Localret; la Sra. Ma Carme Noguer, coordinadora de Planificació Estratègica, Transformació Digital i Govern Obert (Ajuntament de Manlleu); i la Sra. Ma Ascensión Moro, cap del Departament de Govern Obert (Ajuntament Sant Feliu de Llobregat).

La sessió finalitzarà amb un torn de preguntes.

Es tracta d'una formació gratuïta que tindrà lloc el dia 15 de juny, a les 10h i que serà retransmesa via Localret meet – Zoom (l’enllaç es farà arribar a totes les persones inscrites).

Per assistir a la sessió heu d’inscriure-us mitjançant aquest Formulari.

Trobareu més informació en aquest enllaç.