#Open Gov Week 2024.Seminari web: La carta de serveis com a eina de bon govern (Generalitat de Catalunya)

dijous
13
11:00h
Juny 2024
Data de finalització: dijous, 13/06/2024 - 12:00

D'acord amb la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, una bona administració requereix l'establiment d'uns estàndards mínims de qualitat i una definició clara de les condicions d'accés als serveis i dels drets i deures dels usuaris i de l'Administració. En aquest sentit, la carta de serveis s'estableix com un instrument essencial i constitueix una eina per a donar impuls a les polítiques i programes de qualitat, excel·lència i avaluació de les administracions públiques.

En aquest webinar es tractarà la integració de les cartes de serveis en els principis del bon govern i el seu caràcter instrumental, i sobre els aspectes clau en l'elaboració i la implementació de les cartes de serveis que determina el Marc corporatiu de gestió de la qualitat dels serveis públics de la competència de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic institucional.

Podeu consultar tota la informació aquí.

1
Etiquetes:
#ogw
1
1
Categories:
Jornades i congressos