Gestió Transparència Municipal Ajuntament Alella-seguiment i finalització assistència

Públic al qual s'adreça: 
Tècnics i equips de govern municipal
dilluns
23
09:00h
Octubre 2023
Data de finalització: dilluns, 23/10/2023 - 10:00

Després de la realització de la diagnosi amb l’entrega de l’informe i l’eina de millora i gestió de la transparència, des del Gabinet d’Innovació Digital hem realitzat un segon anàlisi del portal de transparència de l’ens local proveït per l’AOC amb la voluntat de:

poder donar resposta a consultes o dubtes que puguin sorgir posterior a la diagnosi
fer un seguiment del nivell d’implementació de les recomanacions realitzades derivades del recurs demanat de Gestió de la Transparència i del canvi cultural i organitzatiu en l’ens,

En aquest segon anàlisi prenem com a punt de partida la situació del portal en data que es va fer entrega de l’informe de la diagnosi de la transparència i realitzarem un anàlisi dels ítems que no complien o complien parcialment i comparem la situació prèvia amb la situació actual. Amb aquesta comparativa, establim quina ha estat l’evolució i identifiquem els punts de millora que cal treballar a l’ens.

Com a resultat d’aquest seguiment es lliura un informe de tancament i es dona per finalitzada l’assistència que la Diputació posa a l’abast de l’ens local en quant al recurs de Gestió de la Transparència Municipal.