Gestió Transparència Municipal Ajuntament d'Alella-reunió inici diagnosi

Públic al qual s'adreça: 
Tècnics i equips de govern municipal
divendres
16
12:00h
Setembre 2022
Data de finalització: divendres, 16/09/2022 - 13:00

Des de la Diputació de Barcelona iniciem els treballs de diagnosi de Gestió de la Transparència Municipal a aquells ens locals que han mostrat la necessitat d'un suport en aquest àmbit, a partir de l'anàlisi del portal de transparència i la web municipal.

Un cop duta a terme la diagnosi i els treballs corresponents amb els tècnics i equips del govern municipal, es realitzarà una sessió presencial on es facilitarà als ens locals un full de ruta que incorpora els punts forts i els punts de millora a implementar amb relació al marc normatiu i instruments per a la millora de la gestió de la transparència.