Tancament Gestió Transparència Municipal Ajuntament de Montesquiu

Públic al qual s'adreça: 
Tècnics i equips de govern municipal
dimecres
21
09:00h
Desembre 2022
Data de finalització: dimecres, 21/12/2022 - 10:30

Des de la Diputació de Barcelona estem realitzant el tancament del projecte de Gestió de la Transparència Municipal a aquells ens locals que han mostrat la necessitat d'un suport en aquest àmbit. Hem fet una diagnosi en matèria de transparència a partir de l'anàlisi del portal de transparència i la web municipal.

Un cop duta a terme la sessió presencial es facilitarà als ens locals un full de ruta que incorpora els punts forts i els punts de millora a implementar amb relació al marc normatiu i instruments per a la millora de la gestió de la transparència.