FMC Curs sobre ètica i integritat pública

dilluns
12
10:00h
Desembre 2022
Data de finalització: dilluns, 12/12/2022 - 13:30

La integritat pública persegueix que les persones que ocupen càrrecs públics i el personal al servei de les Administracions públiques actuïn d’acord el marc de referència que guia la seva activitat i segons les finalitats institucionals evitant qualsevol influència indeguda d'interessos personals a les actuacions públiques.

En l’actualitat, les Administracions públiques disposen de diferents mecanismes per a enfortir la integritat pública i per a la prevenció dels conflictes d'interessos.

Més enllà de facilitar l’ús coherent i coordinat d’aquests mecanismes en funció dels riscos que hi hagi en cada Administració pública, la gestió dels fons Next Generation UE exigeix que les entitats gestores disposin d’un pla d’integritat o pla de mesures antifrau.

Podeu consultar tota la informació a: http://formacio.fmc.cat/09/index.asp?opc=1&id_curs=585&esseminari=0