Taller 'Plans de mesures Antifrau per a ajuntaments de menys de 5.000 habitants' (Tallers Antifrau FMC-DIBA)

dimarts
22
10:00h
Març 2022
Data de finalització: dimarts, 22/03/2022 - 13:00

Plans de mesures Antifrau per a ajuntaments de menys de 5.000 habitants
Presentació del model-tipus i qüestions aplicatives

Docent: Rafael Jiménez Asensio. Consultor de les administracions públiques i catedràtic acreditat de Dret Constitucional.

  • Durada: 3 hores

  • Horari: de 10 a 13 hores

  • Modalitat: La jornada se celebrarà se celebrarà en format híbrid (presencialment i en streaming).

Inscripcions fins el 15 de març.

A conseqüència de les exigències derivades de l’Ordre HFP 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual s’aprova el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, les entitats locals que participin en l’execució de fons europeus vinculats amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència han d’aprovar un Pla de mesures antifrau amb els continguts mínims establerts en aquesta norma reglamentària amb la finalitat de garantir el principi de bona gestió financera i protegir els interessos financers de la Unió mitjançant la prevenció, detecció i correcció de les irregularitats, el frau, la corrupció i els conflictes d’interessos en la gestió de tals recursos.

 

L’objecte de la sessió formativa és, d’una banda, dibuixar les línies mestres que ha de contenir un pla de mesures antifrau per a ajuntaments de menys de 5.000 habitants, presentar el model tipus de pla de mesures antifrau que han elaborat conjuntament la Federació de Municipis de Catalunya i la Diputació de Barcelona (en les seves dues versions: model complet i simplificat) amb la finalitat que pugui servir de plantilla (després de les adaptacions pertinents necessàries en cada cas) per a ser aprovat pels respectius plens.

 

Així mateix, es pretén plantejar quines són les qüestions principals en el desenvolupament i l’aplicació dels citats plans antifrau i obrir un debat, si s'escau, en el qual les persones assistents puguin plantejar, en el seu cas, les preguntes o qüestions que estimin pertinents entorn de l’elaboració i aplicació d’aquests plans.

Organitza:
Federació de Municipis de Catalunya
Diputació de Barcelona

 
    Trobareu tota la informació en aquest enllaç: http://formacio.fmc.cat/09/index.asp?opc=1&id_curs=554&esseminari=0