Jornada "Els canals d'alerta i la protecció de les persones alertadores davant del nou marc normatiu"

dijous
10
09:30h
Març 2022
Data de finalització: dijous, 10/03/2022 - 11:30

L'Oficina Antifrau de Catalunya treballa fa anys en la protecció de les persones alertadores. Les tasques dutes a terme en relació amb aquesta qüestió s'han intensificat en els darrers mesos arran de l'entrada en vigor de la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del dret de la Unió i de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L'interès s'havia centrat en les mesures per protegir els alertadors i en accions de sensibilització per al canvi cultural en aquest àmbit; en aquest moment, però, el nou marc normatiu materialitza una concepció més global del sistema de protecció i ens obliga a abordar qüestions que afecten directament els ens públics, entre les quals l'obligació d'implantar canals de denúncia interna i, en conseqüència, a sospesar els aspectes organitzatius i tecnològics i a dissenyar els corresponents procediments per rebre, tramitar i emetre un pronunciament sobre aquestes denúncies. Convé, així mateix, donar a conèixer entre el personal els drets que assisteixen les persones alertadores a l'empara de la norma europea, fins i tot en un escenari de no transposició, i seguir treballant per remoure els obstacles culturals que encara fan enrere bona part dels alertadors potencials.  

L'Oficina Antifrau de Catalunya i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya organitzen aquesta jornada amb l'interès que aplegui el màxim nombre de treballadors/es públics de totes les administracions públiques catalanes.

  Objectius:

• Aclarir obligacions derivades de la Directiva i les polítiques actives d'establiment de canals de denúncia i de protecció de les persones alertadores.

• Delimitar els conceptes bàsics (alerta i denúncia; canals i bústies) per prendre les decisions organitzatives.

• Configurar els canals de denúncies per fer un plantejament coherent internament amb la política d'integritat de l'organització.

• Valorar diferents mesures de protecció de les persones alertadores des de perspectives diverses.

 

Data: 10 de març

Hora: 09.30 a 11.30 h

 

Plataforma Zoom

   

Període d’inscripcions: Fins al 03/03/2022

Trobareu tota la informació al web de l'Oficina Antifrau de Catalunya:

https://www.antifrau.cat/ca/obertes-inscripcions-webinari-canals-alerta-proteccio-persones-alertadores-nou-marc-normatiu

I al web de l'EAPC:

http://formacio.eapc.gencat.cat/infoactivitats/AppJava/DetalleActividad.do?codi=10008&ambit=1&edicio=1&any=2022