Jornada “Plans de mesures antifrau i la seva aplicació al nivell local de govern: marc normatiu i abast” (Diputació de Barcelona i Federació de Municipis de Catalunya)

dijous
20
09:00h
Gener 2022
La Diputació de Barcelona i la Federació de Municipis de Catalunya organitzen una jornada sobre els plans de mesures antifrau i la seva aplicació a nivell local.

Com a conseqüència de la posada en marxa del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i el marc normatiu de la Unió Europea i l'ordenament jurídic intern espanyol, els ens locals catalans que gestionin fons europeus vinculats al PRTR tenen l'obligació de disposar d'un Pla de mesures antifrau a fi de reforçar els mecanismes de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.

Aquesta sessió formativa té per objecte emmarcar l’obligació d'elaborar plans antifrau dins de les exigències del Dret de la Unió Europea, així com del marc normatiu bàsic vigent en el Dret estatal. Desenvoluparà una anàlisi conceptual bàsica del problema a través d'una sèrie d'idees força que han d'actuar com a principis-eix i regir la confecció dels Plans de mesures antifrau. Així mateix, segons el marc normatiu en vigor, s’exposarà a grans trets l'abast que han de tenir aquests plans, segons les característiques específiques de cada govern local, i partint de la base que els Plans de mesures antifrau, excepte en aquells continguts que són de preceptiva incorporació, tenen un contingut altament dispositiu perquè la normativa reglamentària aprovada es configura com una espècie d'estàndard mínim, que pot ser superat pels ens locals en el disseny que finalment estableixin del mecanisme de prevenció, detecció i correcció del frau en la gestió de fons europeus.

Per accedir al programa de la jornada:

http://formacio.fmc.cat/09/fitxers/cursos/21.0029/programa/FEDE_J_ANTIFRAU.pdf

Per inscriure’t a la jornada:

http://formacio.fmc.cat/09/index.asp?opc=4&esseminari=0&id_curs=545&id_edicio=

Modalitat

La jornada se celebrarà en format híbrid:
  • Presencialment: des de l‘auditori de l'UPF-BSM (Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra), al carrer de Balmes, 134, de Barcelona.
  • Streaming: per mitjà de la plataforma Zoom.
Una vegada finalitzat el termini d’inscripció caldrà triar la modalitat de seguiment de la sessió. Atès que les places presencials són limitades es tindrà en compte l’ ordre de recepció de les sol·licituds.

Durada

3’5 hores

Horari

de 9.30 a 13.00 hores

Destinataris

Responsables polítics i directius locals; funcionaris amb habilitació nacional; personal tècnic que desenvolupi funcions potencialment afectades amb la gestió de fons europeus; personal tècnic encarregat de dissenyar o desenvolupar el pla de mesures antifrau o la política d’integritat de l’entitat; personal directiu i tècnic d’entitats del sector públic local afectades potencialment per l’execució de fons europeus.  

Trobareu la informació al web de la Diputació de Barcelona:

https://www.diba.cat/en/web/next-diba/-/jornada-plans-de-mesures-antifrau-i-la-seva-aplicaci%C3%B3-al-nivell-local-de-govern-marc-normatiu-i-abast