Jornada 'El nou reglament de Transparència (Decret 8/2021, de 9 de febrer)'

Públic al qual s'adreça: 
Càrrecs electes i treballadors públics
dijous
11
10:00h
Març 2021
Data de finalització: dijous, 11/03/2021 - 13:00

El passat 11 de febrer es va publicar al DOGC el Decret 8/2021, de 9 de febrer, per al qual s’aprova el reglament sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública. Aquest esperat reglament, desenvolupa la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon Govern. Després de sis anys d’aplicació de l’esmentada llei, el reglament ve a desenvolupar i aclarir normativament conceptes que durant aquest període havia generat problemes interpretatius i de seguretat jurídica.

L’ACM organitza aquesta jornada per conèixer a fons el text, les novetats i obligacions que incorpora i intentar esvair dubtes en la seva aplicació, especialment per als electes i tècnics dels ens locals.

Trobareu més informació a: 

https://www.acm.cat/formacio/cursos/jornada-nou-reglament-transparencia-decret-82021-9-febrer