jornada

dijous
17
09:00h
Juny 2021

Jornada SeTDIBA 2021: els reptes de la gestió digital en els municipis de menor dimensió.

Descripció de la jornada

Des de 2018, el conjunt de serveis de transformació digital SeTDIBA s’ha estès a 91 ens locals del territori. Bona part d’aquest desplegament s’ha realitzat en temps de pandèmia posant de manifest que la transformació digital de les organitzacions és possible en entorns de treball col·laboratiu a distància i plantejant nous reptes com ara l’aplicació de mesures d’autoprotecció i ciberseguretat o la consolidació de l’ús del canal digital amb la ciutadania.

dijous
11
10:00h
Març 2021

Jornada 'El nou reglament de Transparència (Decret 8/2021, de 9 de febrer)'

El passat 11 de febrer es va publicar al DOGC el Decret 8/2021, de 9 de febrer, per al qual s’aprova el reglament sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública. Aquest esperat reglament, desenvolupa la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon Govern. Després de sis anys d’aplicació de l’esmentada llei, el reglament ve a desenvolupar i aclarir normativament conceptes que durant aquest període havia generat problemes interpretatius i de seguretat jurídica.