Guia de visualització de dades (Generalitat de Catalunya)

La Generalitat de Catalunya ha publicat la Guia de visualització de dades. Es tracta d’una eina adreçada als departaments i organismes de la Generalitat, i també a la ciutadania, que us ajudarà a representar informació complexa de forma gràfica i eficient.

Si treballeu amb dades, i en particular us dediqueu a la seva explotació, anàlisi i explicació gràfica la guia us serà de gran ajuda.

Consta de quatre grans blocs:

1. Què es la visualització de dades

2. Metodologia

3. Gràfics

4. Principis del disseny

La Guia també conté un annex amb un apartat de glossari i un altre d’eines que faciliten el procés de creació de visualitzacions.

Guia de visualització de dades

Materials de suport i altres recursos d’utilitat: