Guia d’implementació per a l’homogeneïtzació de les metadades del catàleg de dades obertes

En el marc del Pla de Govern Obert 2019-2020 (de la Generalitat de Catalunya) el qual recull totes les polítiques públiques destinades a la millora i l’enfortiment del govern obert a Catalunya, la Secretaria de Transparència i Govern Obert finalitzà amb èxit la Guia d’implementació per a l’homogeneïtzació de les metadades del catàleg de dades obertes.

Es tracta d'un document amb criteris i estàndards d’homogeneïtzació pels organismes que posen a disposició de la ciutadania els seus conjunt de dades a través del Portal de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu és que departaments, organismes i institucions de Catalunya segueixin uns criteris homogenis en la publicació de dades obertes per tal que l’usuari pugui fer un ús senzill i còmode de les dades.

La guia disposa de dos apartats principals:

- Metadades del conjunt de dades: On s’explica com emplenar la plantilla per tal de descriure el conjunt de dades a enviar i ser incorporat en el Portal.

- Metadades de les columnes: On es donen recomanacions sobre com construir les columnes i descripcions de la informació publicada en el catàleg. Així com recomanacions genèriques sobre els tipus d’atributs que integren les dades.

Aprofitem per destacar que l’organització internacional Open Data Charter s’ha fet ressò de la guia per la homogeneïtzació de les metadades publicada per la Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Col·laboració, en un article al seu blog i a través de les seves xarxes socials:

https://medium.com/opendatacharter/implementation-guide-for-the-homogenization-of-metadata-in-the-open-data-catalog-of-the-government-f5459543f262

  • Guia d’implementació per a l’homogeneïtzació de les metadades del Catàleg de dades obertes (cat):

https://governobert.gencat.cat/web/.content/20_DadesObertes/01_Dades_obertes_a_la_gencat/20201130_Guiatecnica_DDOO_GENCAT.pdf

  • Publicació de la Guia al blog d’Open Data Charter:

https://governobert.gencat.cat/ca/detalls/noticia/not_blogodc

Materials de suport i altres recursos d’utilitat: