Curs La gestió de la transparència en organismes dependents o vinculats dels ens locals - NOU!!

dijous
22
09:00h
Setembre 2022
Data de finalització: dijous, 22/09/2022 - 10:30

S'adreça a personal que fa gestió de la transparència als ens depenents.

Continguts:

Aspectes bàsics de la transparència.

La importància de gestionar pensant en la transparència i l'accés a la carpeta ciutadana.
Àmbits.
Marc normatiu.
Recursos.

El portal de transparència de l'AOC.

Estructura.
Aspectes bàsics d¿edició.
Els ítems automàtics.
Els ítems manuals que es poden extreure de SICALWIN.
Els ítems que es poden extreure del gestor d'expedients.

Gestió de la transparència.

Calendari.
Quadre de responsabilitats.
Com millorar la informació del portal (material, infografies, imatges, línies de temps)
Repàs de recursos disponibles.

Metodologia: 

L’acció formativa és amb format taller, i planteja als participants l’escolta activa i col·laborativa, empatitzant per conèixer les inquietuds i dubtes. Combinant aspectes teòrics i pràctics, com la creació d’indicadors i ítems en línia.

EXT 2022/1723 - online!! -  Periode d’inscripcions 18 d'agost a 5 de setembre.

Preinscripcions: http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=16034

1
1
Categories:
Formació