Sessió Dijous GOmunicipal: Les sol·licituds d’accés a la informació pública en el nostre ajuntament: què són i com les haig de tractar? T’ajudem!

dijous
29
12:00h
Febrer 2024
Data de finalització: dijous, 29/02/2024 - 13:00

Tant en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com en el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, es reconeix a la ciutadania el dret d’accedir a la informació pública de què disposen les administracions.

De fet, en els últims tres anys s’han incrementat el nombre de sol·licituds d’accés a la informació pública a les administracions.

El Síndic de Greuges en el seu informe anual de transparència, accés a la informació pública i bon govern (juny 2023) elabora recomanacions per a millorar el grau de resposta d’aquestes peticions d’informació i la manera de donar resposta.

D'acord amb aquestes recomanacions i a la normativa vigent, sabem què és aquest dret d’accés i com s’ha de tractar en el nostre ens? Quina estructura és necessària?  Què recomana el Síndic de Greuges en aquest àmbit? Quins recursos posem a la vostra disposició?

En aquesta sessió de Dijous GOmunicipal us explicarem la importància que tothom dins de l’ens conegui que la ciutadania té dret a accedir a la informació pública de la nostra organització, com és aquest accés i com l’hem de tractar per garantir que la informació demanada arriba a la ciutadania.

Us podeu inscriure aquí : https://formularis.diba.cat/activitats/dijous-gomunicipal-29-febrer-2024-formulari-dinscripcio-0