Tancament Gestió Transparència Municipal Ajuntament de Sant Quirze de Besora

Públic al qual s'adreça: 
Tècnics i equips de govern municipal
dijous
06
13:30h
Octubre 2022
Data de finalització: dijous, 06/10/2022 - 14:30

Des de la Diputació de Barcelona estem realitzant el tancament del projecte de Gestió de la Transparència Municipal a aquells ens locals que han mostrat la necessitat d'un suport en aquest àmbit. Hem fet una diagnosi en matèria de transparència a partir de l'anàlisi del portal de transparència i la web municipal.

Un cop duta a terme la sessió presencial es facilitarà als ens locals un full de ruta que incorpora els punts forts i els punts de millora a implementar amb relació al marc normatiu i instruments per a la millora de la gestió de la transparència.