Tenim nous electes a l'ajuntament: què hem d'actualitzar del portal de transparència?

Aquest mes de juny comença un nou mandat en tots els ens locals (eleccions maig 2023)  i per tant, una actualització de molta informació que afecta als nous càrrecs electes que s'incorporen en els diferents consistoris. Però, quina és la informació que hem d'actualitzar en el portal de transparència que afecti a tot aquest canvi i on s'ha de modificar?

Caldrà modificar tota aquella informació referent a l’organització, distribució de competències i dades personals dels i de les regidores que s'incorporen.
 

NOTA: us indiquem entre parèntesis la tipologia documental en el cas dels ens SeTDIBA.
 

1. Quina informació ens han d'aportar els regidors entrants (nous o que renoven càrrec)?
 • Declaració d'activitats (DECLARA_DECLARACIÓ TD05-010)

 • Declaració de béns patrimonials (DECLARA_DECLARACIÓ TD05-010)

 • Currículum (CURRIC_CURRICULUM TD20-010)

 • Foto (FOTO_FOTOGRAFIA TD99-351

 

Quina informació han d'aportar els regidors cessants?

​Els regidors cessants hauran de presentar les declaracions d'activitats i de bens patrimonials (DECLARA_DECLARACIÓ TD05-010)

 

2. Quina informació obtindrem del cartipàs del nou consistori?

Tota la informació la obtindrem de l'acta del primer ple formal amb el nou consistori (ACTA_PLE, ACTAPLE TD010-010). Quina informació trobarem?:

 • Les competències que tindrà cada regidor/a : regidories que portarà.

 • De quins òrgans de govern formarà part.

 • De quines comissions formarà part.

 • Podrem identificar si és equip de govern o oposició. 

 • Retribució anual bruta de cada regidor/a.

3. On i quina informació hem de modificar?

Pel que fa al bloc d'informació que trobem en el portal de transparència en el que s'informen els càrrecs electes i la nova organització política, aquesta es troba en la famíla Informació institucional i organitzativa, i dins d'aquesta, en el bloc Organització política i retribucions.

Els items que es veuen afectats amb el canvi de consistori son: 

 • Cartipàs: organització política

 • Càrrecs electes

 • Grups polítics/municipals

 • Òrgans de govern i funcions: amb les persones que els formen

 • Alts càrrecs, personal directiu i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns

 • Resolucions relatives a les declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos dels alts càrrecs i del personal directiu

 • Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs i personal directiu

 

Per tant, seria tota la informació que corresponent  al mòdul d’organització política que el portal de transparència de l'AOC ens ofereix.

Tota aquesta informació la disposarà el secretari o secretaria de l’ajuntament en la constitució del nou consistori ja que els i les regidores presenten la documentació corresponent a Declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos: d’aquí és on podeu extreure el document a publicar

En el ple de cartipàs s’aproven els òrgans de govern i funcions i les persones que formaran part, les retribucions dels alts càrrecs, regidories i competències (per tant, organigrama polític de l’ens) i tindreu per part de l’ajuntament les dades de contacte dels i les regidores.

 

També cal tenir present que, si s'escau, haureu d'actualitzar:

 • Organigrama de l’ens: repercutirà en l’organigrama tècnic i polític amb la distribució de competències i de persones responsables.

 

Us deixem la següent infografia on podeu veure el resum de la informació que caldrà actualitzar.

 

NOTA: en el següent enllaç trobareu com treballar amb aquest mòdul:

https://suport-governobert.aoc.cat/hc/ca/articles/4411971822737-Manual-de-configuraci%C3%B3-avan%C3%A7ada-dels-%C3%ADtems-d-organitzaci%C3%B3-pol%C3%ADtica

4. D'altra informació que també caldrà revisar i actualitzar i que es veu afectada indirectament: 
 • Resolucions sobre el règim de compatibilitats dels alts càrrecs, si fos el cas.

 • Agenda institucional dels alts càrrecs i grups d’interès, la publicació i actualització de les persones que hi figuren i fer coneixedors i pedagogia dins de l’ajuntament de la necessitat de publicació d’aquesta informació.

 • Codi de conducta, si es realitza alguna variació. Aíxí com la relació d’obsequis i d’invitacions pel nou mandat. Els nous regidors han de ser coneixedors d’aquest codi de conducta.

 

Volem posar èmfasi en el fet que seria convenient que el nou consistori sigui coneixedor de la informació que es publica per Llei de Transparència, tant dels càrrecs electes com de l'activitat de l'ens local. 

Posem a la vostra disposició una wiki formativa per als regidors i regidores entrants, en la que trobaran informació pràctica sobre les diferents regidores i, en concret, sobre la regidoria de govern obert: https://www.diba.cat/web/formacio/saber...-les-regidories

3 comentaris

Castells Solé, Josep Andreu

Una pregunta.

els documents de declaració de bens i interessos que emplenen els regidors/es, hi ha d'aparèixer el text de protecció de dades, o es considera un document diferent...?

Gomez Sanchez, Carol

Bon dia Sandra,

 

En la Comunitat disposem dels següents models: https://governobert.diba.cat/node/469

En els propers dies, però, aquests els actualitzarem per a les noves incorporacions. Ho informarem amb el butlletí mensual de la Comunitat de Transparència i Govern Obert.

 

Salutacions,

Payas Garcia, Sandra

Bones, 

Efectivament en uns mesos canviaran les regidores i regidors dels Ajuntaments...vosalres teniu mòdels de declaració de béns i declaració d'activitats? 

Moltes gràcies.