Què és un Pla de Mesures Antifrau

Plans de Mesures Antifrau vídeo explicatiu per ens locals