Guies i manuals

Campanyes de sensibilitació Bon govern: Agenda alts càrrecs i grups d'interès

Campanyes de sensibilitació Bon govern: Agenda alts càrrecs i grups d'interès
Play video
1

Campanyes sensibilització Accés a la informació pública: On puc trobar els plànols originals de l'edifici?

Campanyes sensibilització Accés a la informació pública: On puc trobar els plànols originals de l'edifici?
Play video
1

Què és un Pla de Mesures Antifrau

Plans de Mesures Antifrau vídeo explicatiu per ens locals 

Play video
1