Notícies

Quatre elements bàsics a tenir en compte per posar en marxa el Sistema Intern d'Informació

Us recordem que la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513 ), estableix que totes les entitats del sector públic, incloses totes les de l’administració local, han de disposar d’un sistema intern d’informació.

1

Sala de ponents: vols compartir els teus coneixements sobre Govern Obert? Ens ajudes?

La Sala de Ponents de la nostra Comunitat Virtual de Transparència i Govern Obert és un espai on trobareu articles elaborats per experts en els diferents àmbits de la comunitat i experiències i bones pràctiques explicades pels seus protagonistes. 

I aquest espai també és per vosaltres!

Qüestionari de transparència del Síndic de Greuges: 8 coses que has de conèixer

Segurament aquests dies heu rebut una comunicació del Síndic de Greuges convidant-vos a donar resposta (abans del 26 d'octubre) a un qüestionari de transparència per avaluar l'aplicació de  la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en l'any 2022.

Voleu demanar algun dels recursos que oferim? Feu-ho abans que s'acabi el termini!

Des del Gabinet d'Innovació Digital oferim dos recursos relacionats amb la transparència i el govern obert que podeu sol·licitar. Aquí us els resumim i us anotem els terminis per a sol·licitar-los, per tal que no us passi per alt!
 

Gestió de la transparència municipal: (fins al 31/10/2023)

La declaració responsable i la responsabilitat de la declaració en l’àmbit de les subvencions i els ajuts (Irene Artigues, EAPC)

Avui us volem recomanar l'article "La declaració responsable i la responsabilitat de la declaració en l’àmbit de les subvencions i els ajuts" publicat per Irene Artigues Rodríguez, coordinadora de comptabilitat i control a la Intervenció General del Departament de Vicepresidència, d'Economia i Hisenda. 

Anàlisi de la gestió de les SAIP dels ens SeTDIBA

Arran de la publicació de l’informe del Síndic de Greuges i les seves conclusions i recomanacions quant al dret d’accés a la informació pública, hem volgut analitzar la situació de la gestió d’aquestes en els ens locals SeTDIBA. Per a aquesta anàlisi hem extret informació de la sèrie documental 1314, corresponent a les sol·licituds d'accés a la informació pública.

S’ha fet una primera anàlisi de l’evolució del nombre de SAIP, en el que es visualitza el seu increment d'un 20,34% entre els anys 2021 i 2022:

Participació del GID en el CNIS 2023

Els dies 10 i 11 d'octubre es va celebrar a Madrid el Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos (CNIS), que tenia com a tema principal la innovació amb intel·ligència artificial a les administracions públiques. 

Guia de visualització de dades (Portal oficial de dades europees)

El Portal oficial de dades europees ha creat una guia per treballar la visualització de les dades. Aquesta guia, que té per objectiu desbloquejar el potencial de les dades que posseïm, s'estructura al voltant de 7 temes principals: