Gestió Transparència Municipal Ajuntament La Roca del Vallès - presentació diagnosi

Públic al qual s'adreça: 
Tècnics i equips de govern municipal
dimarts
25
13:00h
Juny 2024
Data de finalització: dimarts, 25/06/2024 - 14:00

Des de la Diputació de Barcelona estem realitzant el tancament del projecte de Gestió de la Transparència Municipal a aquells ens locals que han mostrat la necessitat d'un suport en aquest àmbit. Hem fet una diagnosi en matèria de transparència a partir de l'anàlisi del portal de transparència i la web municipal.

Un cop duta a terme la sessió presencial es facilitarà als ens locals un full de ruta que incorpora els punts forts i els punts de millora a implementar amb relació al marc normatiu i instruments per a la millora de la gestió de la transparència.