Calendari

divendres
08
00:00h
Març 2024

Parada #CaravanaInnovació a Rubí

Parada de la #CaravanaInnovació digital a Rubí, sobre dades obertes, en el marc de la setmana Open Data Day.

dijous
13
09:30h
Juny 2024

Curs “La gestió del dret d’accés a la informació pública als ens locals”

El curs té per objectiu aproximar el dret d'accés a la informació pública als tècnics dels ens locals, identificar els passos en la instrucció ordinària dels expedients d'accés a la informació pública.

S'adreça a tècnics municipals vinculats amb la gestió de les peticions d'accés: secretaris municipals, administratius de perfil jurídic, tècnics especialistes.

dimarts
11
09:30h
Juny 2024

Curs “La gestió del dret d’accés a la informació pública als ens locals”

El curs té per objectiu aproximar el dret d'accés a la informació pública als tècnics dels ens locals, identificar els passos en la instrucció ordinària dels expedients d'accés a la informació pública.

S'adreça a tècnics municipals vinculats amb la gestió de les peticions d'accés: secretaris municipals, administratius de perfil jurídic, tècnics especialistes.

dijous
06
09:30h
Juny 2024

Curs “La gestió del dret d’accés a la informació pública als ens locals”

El curs té per objectiu aproximar el dret d'accés a la informació pública als tècnics dels ens locals, identificar els passos en la instrucció ordinària dels expedients d'accés a la informació pública.

S'adreça a tècnics municipals vinculats amb la gestió de les peticions d'accés: secretaris municipals, administratius de perfil jurídic, tècnics especialistes.

dimarts
04
09:30h
Juny 2024

Curs “La gestió del dret d’accés a la informació pública als ens locals”

El curs té per objectiu aproximar el dret d'accés a la informació pública als tècnics dels ens locals, identificar els passos en la instrucció ordinària dels expedients d'accés a la informació pública.

S'adreça a tècnics municipals vinculats amb la gestió de les peticions d'accés: secretaris municipals, administratius de perfil jurídic, tècnics especialistes.

dimarts
14
09:00h
mai 2024

Curs "Dades obertes: per on començo?"

El curs té per objectiu conèixer els principis que inspiren les dades obertes i el seu impacte en la transparència. Identificar els recursos disponibles i quins serien els primers passos per a publicar dades obertes en el portal de dades obertes locals.

S'adreça a personal que fa l'actualització de la informació de transparència en el portal de transparència ofert pel Consorci AOC.

Tots els assistent han de disposar de credencials per accedir al portal de transparència de la seva organització.

dimarts
07
09:00h
mai 2024

Curs "Dades obertes: per on començo?"

El curs té per objectiu conèixer els principis que inspiren les dades obertes i el seu impacte en la transparència. Identificar els recursos disponibles i quins serien els primers passos per a publicar dades obertes en el portal de dades obertes locals.

S'adreça a personal que fa l'actualització de la informació de transparència en el portal de transparència ofert pel Consorci AOC.

Tots els assistent han de disposar de credencials per accedir al portal de transparència de la seva organització-

divendres
09
11:30h
Febrer 2024

Automatització i dades obertes Sol·licituds Accés a la Informació Pública (SAIP) Ajuntament Folgueroles-tancament

Des de la Diputació de Barcelona iniciem els treballs d'automatització i obtenció de dades obertes extretes de les eines que ofereix la Diputació als ens local.

Aquest recurs va dirigit a aquells ens locals que han mostrat la necessitat d'un suport en aquest àmbit per disposar dels datasets i donar compliment a la publicació de la informació corresponent segons la llei de transparència.

dijous
23
12:00h
Novembre 2023

Dijous GOmunicipal - Vols disposar d'un sistema d'avisos per organitzar-te en la gestió de la transparència? T'ajudem!

La gestió de la transparència dins de les organitzacions és una tasca constant i sovint, les unitats responsables obliden quins ítems han de revisar cada mes.

En aquesta sessió de Dijous GOmunicipal us expliquem com crear avisos que us permetin automatitzar els enviaments de recordatoris de revisió d'informació de transparència a les unitats referents de cada ítem. D'aquesta manera, el referent de transparència podrà rebre i gestionar el control del grau d'assoliment dels encàrrecs i podrà revisar els continguts publicats un cop han estat informats com finalitzats.

dijous
25
12:00h
Gener 2024

Dijous Gomunicipal - Gestionem la transparència: quin paper ha de tenir cadascú? Com ens podem organitzar? T’ajudem!

El Síndic de Greuges en el seu informe anual de transparència, accés a la informació pública i bon govern (juny 2023) elabora recomanacions per a millorar el grau d'implantació de la llei de transparència 19/2024, de 29 de desembre, com en el decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.