#accesalainformacio #transparencia

dimecres
28
09:30h
Juny 2023

Seminari: Les exclusions al dret d’accés: significat, abast i condicions d’aplicació (Subdirecció General de Transparència i Grups d’Interès, Generalitat de Catalunya)

Presentació

Després de vuit anys de vigència de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i un cop transcorreguts dos anys des de l’aprovació del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, convé comptar amb un espai de debat que permeti aprofundir en l’anàlisi de la doctrina i experiències relacionades amb l’aplicació del règim de transparència a Catalunya.

1
dimarts
27
09:30h
Juny 2023

Seminari: Les exclusions al dret d’accés: significat, abast i condicions d’aplicació (Subdirecció General de Transparència i Grups d’Interès, Generalitat de Catalunya)

Presentació

Després de vuit anys de vigència de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i un cop transcorreguts dos anys des de l’aprovació del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, convé comptar amb un espai de debat que permeti aprofundir en l’anàlisi de la doctrina i experiències relacionades amb l’aplicació del règim de transparència a Catalunya.

1

Guia pràctica sobre l'avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades-Autoritat Catalana de Protecció de Dades

L'Autoritat Catalana de Protecció de dades ha publicat una nova guia pràctica en la que es tracta l'avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades.