Membres de Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i UOC