#dijousgomunicipal

dijous
23
12:00h
Novembre 2023

Dijous GOmunicipal - Vols disposar d'un sistema d'avisos per organitzar-te en la gestió de la transparència? T'ajudem!

La gestió de la transparència dins de les organitzacions és una tasca constant i sovint, les unitats responsables obliden quins ítems han de revisar cada mes.

En aquesta sessió de Dijous GOmunicipal us expliquem com crear avisos que us permetin automatitzar els enviaments de recordatoris de revisió d'informació de transparència a les unitats referents de cada ítem. D'aquesta manera, el referent de transparència podrà rebre i gestionar el control del grau d'assoliment dels encàrrecs i podrà revisar els continguts publicats un cop han estat informats com finalitzats.

dijous
25
12:00h
Gener 2024

Dijous Gomunicipal - Gestionem la transparència: quin paper ha de tenir cadascú? Com ens podem organitzar? T’ajudem!

El Síndic de Greuges en el seu informe anual de transparència, accés a la informació pública i bon govern (juny 2023) elabora recomanacions per a millorar el grau d'implantació de la llei de transparència 19/2024, de 29 de desembre, com en el decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

Formulari de valoració Dijous GOmunicipal- Sessió 2 (26/10/2023)

Volem conèixer la teva opinió sobre la sessió que vam realitzar. Ens ajudes?