#arxiu #gestiodocumental #calendari #TAAD #CNAATD

Gestió documental i arxiu / Calendari de conservació i règim d'accés documental

La publicació del calendari de conservació i règim d’accés a la documentació de la institució, un instrument que recull, de manera essencial, els terminis de conservació, transferència i règim d’accés de cada sèrie documental.

Els ajuntaments dels municipis de més de deu mil habitants i les diputacions provincials han de tenir un arxiu propi. Tots els ajuntaments i les altres administracions locals poden crear i gestionar el propi arxiu, i integrar-lo, si compleix els requisits fixats per aquesta Llei, al Sistema d’Arxius de Catalunya.