#transparencia

Els pressupostos municipals al web de Transparència del Govern català

El web del Govern català, ofereix un espai on es pot saber de manera visualment didàctica, els pressupostos dels municipis permetent la consulta, anàlisi i eines per comparar-los amb d'altres pressupostos.

Hi podeu accedir clicant Aquí

divendres
25
09:45h
Gener 2019

Jornada sobre retiment de comptes organitzada per la Federació de Municipis de Catalunya (FMC)

Més enllà de la transparència, estratègia i política de retiment de comptes

Visualització del compliment del Pla de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya 2017-2018

El Pla de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya consta de 5 àmbits, 9 objectius estratègics, 18 objectius operatius i 123 actuacions. En aquest visor interactiu es mostra, per defecte, el grau d’avenç del Pla de Govern Obert 2017-2018 corresponent a data 30.06.2018. Recull els avenços tant a nivell global, com pels àmbits, els objectius estratègics, els objectius operatius i les actuacions en què s’estructura el Pla.

Visualització de l'evolució del dret d'accés a la informació del Govern català

En el següent visor de gràfic del Govern de la Generalitat de Catalunya podeu accedir a la informació sobre sol·licituds d'accés a la informació a partir d'uns criteris de cerca predefinits i veure els resultats personalitzats en funció del departament, la temàtica, o la data que volgueu consultar.

Visita el Portal de Transparència de la Diputació de Barcelona

Visita el Portal de Transparència de la Diputació de Barcelona, reconegut amb la distinció Infoparticipa amb el 96% de compliment.

Informació actualitzada sobre la contractació de la Diputació de Barcelona

Si vols saber les dades de contractació de la Diputació de Barcelona, ordenades per data o per temàtiques o quantitat pots accedir-hi clicant

Nou recull documental sobre transparència i bon govern d’Agustí Cerrillo i Francesc Rodríguez

La Revista Catalana de Dret Públic, en el seu darrer número, dedica una secció monogràfica a la transparència i el bon govern, a través d’un excel·lent recull documental realitzat pels professors Agustí Cerrillo, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya i Francesc Rodríguez, professor titular de dret administratiu de la Universitat de Barcelona.

La Secretaria de Transparència i Govern Obert del Govern publica un tutorial per tal de facilitar la presentació de sol·licituds d’accés a la informació pública

La Secretaria de Transparència i Govern Obert publica un tutorial per tal de facilitar la presentació de sol·licituds d’accés a la informació pública, que permet, pas a pas, seguir amb facilitat el procés d’elaboració i presentació d’una sol·licitud d’accés a la informació pública.

Apartat de gestió del portal de transparència de la Diputació de Barcelona

A l'apartat de gestió del portal de transparència de la Diputació de Barcelona hi pots consultar:

- Els pressupostos de la institució, amb informació sobre les previsions inicials dels ingressos i les despeses anuals, la seva execució durant l’any, i les dades resultants al final de l’exercici.

- El patrimoni de la institució amb informació relativa a la gestió del mateix.

A la vostra disposició les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona

A través de la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona podeu accedir a la informació sobre els Plens de la Diputació i les Juntes de Govern Local, així com les diferents mocions presentades pels grups pólítics.