#dadesobertes

Noves dades de medi ambient al portal de dades obertes

La Diputació de Barcelona ha publicat, al portal de dades obertes, sis conjunts de dades nous relacionats amb el medi ambient: les accions de mitigació mediambiental dels municipis, els consums energètics d’equipaments municipals, el perfil del compromís ambiental dels membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, equipaments dedicats a l’educació ambiental en sistemes aquàtics, els continguts de la revista Sostenible i l’agenda d’activitats d’aquest portal d’informació mediambiental. 

Les dades d’activitats i establiments municipals, obertes i reutilitzables

La Diputació de Barcelona ha incorporat al portal de dades obertes, de forma oberta i reutilitzable, el cens d’activitats i establiments. De moment, estan disponibles al portal de dades obertes les dades d’aquells municipis usuaris de l’aplicació informàtica GIA (Gestió d’Informació d’Activitats) i que han autoritzat expressament la seva difusió.

Premis Impacte Open Data

Des d’Iniciativa Barcelona Open Data s'inicia l’acció col·laborativa “Impacte Open Data”. Es vol recollir, visibilitzar, difondre i premiar projectes d’impacte ciutadà, social o econòmic basats en dades obertes.

Es cerquen projectes que mostrin l’impacte del Open Data per tal de transformar la nostra societat. Els projectes seleccionats pel jurat hauran de complir els criteris següents:  

•Col·lectius impactats

•Canvi ocasionat

dimecres
24
09:00h
Octubre 2018

Big Data Congress Barcelona


El Big Data Congress és el congrés de referència sobre Big Data a Catalunya i el punt de trobada entre professionals, proveïdors i empreses que vulguin desenvolupar o estiguin realitzant projectes en l’àmbit Big Data & Data Analytics.

Hashtag oficial: #CoEBigData18

Per més informació i inscripcions clicar Aquí

Expedició de dades pel canvi climàtic

La Diputació de Barcelona vol donar suport a les estratègies municipals de lluita contra el canvi climàtic i garantir l’accés universal a l'energia sostenible cercant noves fonts de dades obertes.

A través d’un esdeveniment innovador com és l'Expedició de dades, organitzat conjuntament amb Iniciativa Open Data Barcelona, es volen ampliar les fonts de dades -com les dades socials i de salut- per a millorar les accions públiques d'impacte social del canvi climàtic. Afrontem la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic.

dijous
04
17:00h
Octubre 2018

Workshop obert sobre ètica i dades

En aquesta jornada es presentarà l'informe "Bones pràctiques per compartir dades personals en la nova economia de dades"

dimecres
26
18:30h
Setembre 2018

Drinks and Data

El proper 26 de setembre a les 18:30 a la Fàbrica Lehman nou Drink&Data per mostrar exemples d’utilització de les dades obertes per les organitzacions i on presentarem la proposta acadèmica del nou curs de l’ Open Data School Barcelona d’Iniciativa Barcelona Open Data.

Reunirem a diferentes persones que ens explicaran la seva experiència com a professionals de les dades.

Intervendran:

Nous datasets al servei de dades obertes de la Generalitat de Catalunya

Les creacions de nous conjunts de dades o actualitzacions d’aquests són les següents:

Inventari de béns i drets de la Generalitat de Catalunya: recull tot el patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya

Les dades de medi ambient, obertes i reutilitzables

El portal de dades obertes de la Diputació compta amb cinc nous conjunts de dades de temes relacionats amb el medi ambient: els consums energètics dels municipis, les emissions de gasos d’efecte hivernacle, la qualitat de l’aigua de les fonts naturals, la qualitat de l’aire i els municipis adherits al Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia. Aquests conjunts de dades s’actualitzaran anualment i resulten imprescindibles per avaluar la situació mediambiental actual dels municipis de la demarcació.

La Plataforma Sitmun, un exemple de reutilització de dades obertes

Us convidem a visitar la Plataforma Sitmun (Sistema d'Informació Territorial Municipal) de la Diputació de Barcelona, com a exemple de reutilització de dades obertes