Formularis

Quina d'aquestes actuacions creus prioritària per a l'èxit en el desplegament del Govern Obert a qualsevol administració?

Formació. Cal formar treballadors i ciutadans en el canvi cultural que suposa el Govern Obert
71% (5 vots)
Transversalitat. Cal que les polítiques de Govern Obert siguin realment transversals a l'administració i no només d'una part
29% (2 vots)
Priorització. Cal donar més prioritat política a les àrees i polítiques relacionades amb el Govern Obert
0% (0 vots)
Canals. Cal crear tants canals com siguin necessaris per garantir que les administracions recullen l'opinió ciutadana
0% (0 vots)
Vots totals: 7