#transparencia

Nou registre de grups d'interès de Catalunya

El Govern català ha aprovat el DECRET LLEI 1/2017, de 14 de febrer pel qual transforma el Registre de grups d’interès de la Generalitat de Catalunya en un de nou que serà vàlid per a totes les institucions, ajuntaments i altres organismes públics, obligats a tenir-ne un tal i com estableix Llei de transparència.