Apunts

Jornada: Dret d'accés a la informació: de la doctrina a la realitat

El dia 13 d'octubre va tenir lloc de forma virtual la Jornada "Dret d'accés a la informació: de la doctrina a la realitat" organitzada per la Generalitat de Catalunya. La Jornada va conmemorar la celebració del Dia Internacional per l'Accés Universal a la Informació , un dret que resulta essencial per al funcionament democràtic de les societats. 

Si us ho vàreu perdre o voleu tornar-ho a repetir podeu seguir-ho en el següent enllaç.

Nous ítems de Protecció de dades personals en el MUNICAT

Es publiquen els nous ítems sobre Protecció de dades Personals per publicar al Portal de Transparència. Les fitxes dels nous ítems es poden consultar en el web del MUNICAT i són les següents:

ÍTEM 1.4.1. Delegat/da de Protecció de dades. S’ha de fer pública la designació del/la Delegat/da de Protecció de Dades de la corporació local, les funcions i les seves dades de contacte.

Ponderació entre els beneficis i danys en l'accés a la informació pública

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de l’Estat fa publica una Resolució en la què s’estableix que els interessats tenen dret a obtenir la ponderació entre els beneficis i danys en l'accés a la informació pública en el cas que calgui fer ponderació.

La Diputació de Barcelona renova el Segell Infoparticipa a la Qualitat i Transparència de la Comunicació Pública

La UAB ha atorgat a la Diputació de Barcelona el Segell Infoparticipa 2019, que reconeix les bones pràctiques als webs de les administracions públiques locals de Catalunya. La Diputació ha obtingut el Segell assolint la puntuació del 100% d’indicadors positius.

L’Oficina Antifrau publica unes recomanacions per gestionar la crisis del COVID- 19.

L’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha fet públiques unes recomanacions a tenir en compte per part dels poders públics que estan gestionant la crisis de la  COVID-19. Les recomanacions de l’OAC cerquen incrementar la confiança de la ciutadania en els poders públics posant enfasi en el compromís ètic i la transparència. El document també preveu un control futur, l’avaluació i el retiment de comptes dels ens públics durant aquesta crisi per preservar els drets de les persones.

La comunitat de govern obert es redissenya

La comunitat de Transparència i govern obert inicia un periode de canvis profunds per repensar els continguts que s'ofereixen a través d'aquesta comunitat de pràctiques.

L'objectiu és convertir la comunitat en un espai de debat però també en un centre de recursos per al món local al voltant de 4 eixos: transparència, accés a la informació pública, dades obertes i bon govern.

Si ja sou usuaris de la comunitat de transparència i govern obert, properament començareu a veure canvis en l'estructura, continguts i permisos. 

La Diputació de Barcelona obté el Segell Infoparticipa assolint la puntuació del 100% d’indicadors positius

En data 21 de setembre de 2020 la UAB va realitzar l'entrega del Segell Infoparticipa que reconeix les bones pràctiques als webs de les administracions públiques.

La Diputació de Barcelona va obtenir el Segell assolint la puntuació del 100% d'indicadors positius.

Projecte de reglament de la Llei de Transparència en exposició pública

Es troba en tramitació l'elaboració del Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El Projecte se sotmet a informació pública amb la finalitat de permetre la participació de la ciutadania en el procés d'elaboració del mateix, i és consultable a l'apartat de disposicions en tràmit del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

Transparència i COVID-19

 La Diputació de Barcelona crea un espai específic COVID-19 al Portal de Transparència per facilitar l’accés únic i una visió de conjunt de tota la informació relacionada amb la resposta a la crisi sanitària.

La pandèmia de COVID-19 ha generat una situació de crisi excepcional i ha sigut necessària una resposta ràpida i amb mesures extraordinàries.