Documents

Bon govern

Pressupost

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel govern municipal, esdevenint una eina clau per a la gestió pública. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent.
Serveix de base per a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipal, comarcals o provincials.

La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

Organització política i retribucions \ Òrgans de govern i funcions

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

http://municat.gencat.cat/web/.content/Article/transparencia/fitxes-items-numerats/items_grup_1/item-1-2-04.pdf

2. Com millorar la informació

Pendent

3. On trobo la informació

Pendent

4. Bones pràctiques

Pendent

5. Material de suport

Pendent

 

Informació institucional / Dades estadístiques

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

http://municat.gencat.cat/web/.content/Article/transparencia/fitxes-items-numerats/items_grup_1/item-1-1-10.pdf

2. Com millorar la informació

Pendent

3. On trobo la informació

Pendent

4. Bones pràctiques

Pendent

5. Material de suport

Pendent

 

Informació institucional / Informació del terme municipal

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

http://municat.gencat.cat/web/.content/Article/transparencia/fitxes-items-numerats/items_grup_1/item-1-1-09.pdf

2. Com millorar la informació

Pendent

3. On trobo la informació

Pendent

4. Bones pràctiques

Pendent

5. Material de suport

Pendent

 

Informació institucional / Informació històrica sobre el municipi

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

http://municat.gencat.cat/web/.content/Article/transparencia/fitxes-items-numerats/items_grup_1/item-1-1-08.pdf

2. Com millorar la informació

Pendent

3. On trobo la informació

Pendent

4. Bones pràctiques

Pendent

5. Material de suport

Pendent

 

Informació institucional /Dades generals de l'ens

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

http://municat.gencat.cat/web/.content/Article/transparencia/fitxes-items-numerats/items_grup_1/item-1-1-07.pdf

2. Com millorar la informació

Pendent

3. On trobo la informació

Pendent

4. Bones pràctiques

Pendent

5. Material de suport

Pendent

 

Informació institucional/ Agenda d'activitats

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

http://municat.gencat.cat/web/.content/Article/transparencia/fitxes-items-numerats/items_grup_1/item-1-1-06.pdf

2. Com millorar la informació

Pendent

3. On trobo la informació

Pendent

4. Bones pràctiques

Pendent

5. Material de suport

Pendent

 

 

Informació institucional/ Agenda institucional dels alts càrrecs

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

http://municat.gencat.cat/web/.content/Article/transparencia/fitxes-items-numerats/items_grup_1/item-1-1-05.pdf 

2. Com millorar la informació

Pendent

3. On trobo la informació

Pendent

4. Bones pràctiques

Pendent

5. Material de suport

Pendent

 

 

Informació institucional/ Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

http://municat.gencat.cat/web/.content/Article/transparencia/fitxes-items-numerats/items_grup_1/item-1-1-04.pdf 

2. Com millorar la informació

Pendent

3. On trobo la informació

Pendent

4. Bones pràctiques

Pendent

5. Material de suport

Pendent