Reus

dimarts
21
09:00h
Novembre 2017

Jornada "Think outside the box", del diàleg a la credibilitat

És possible el diàleg públic - privat per millorar la gestió i eficàcia retroalimentant-se l'un a l'atre? És possible aplicar al món privat les bones pràctiques i experiències del sector públic? És possible aplicar al sector públic les bones pràctiques, mètodes i experiències del món privat? Te sentit que les empreses dialoguin amb els ciutadans?.